Παλαιότερα ΔΣ

2013-2014

Πρόεδρος: Μ.Κ. Λαζανάς
Αντιπρόεδρος: Χ. Γώγος
Γεν. Γραμματέας: Γ. Χρύσος
Ειδ. Γραμματέας: Β. Παπασταμόπουλος
Ταμίας: Κ. Θωμάτου
Μέλη: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Π. Κολλάρας, Α. Παπαδόπουλος, Β. Παπαρίζος

 

2011-2012

Πρόεδρος: Μ.Κ. Λαζανάς
Αντιπρόεδρος: Α. Σκουτέλης
Γεν. Γραμματέας: Γ. Χρύσος
Ειδ. Γραμματέας: Π. Κολλάρας
Ταμίας: Κ. Θωμάτου
Μέλη: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Χ. Γώγος, Β. Καψιμάλη, Ν. Μαγκαφάς
Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

 

2009-2010

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Αντιπρόεδρος: Β. Καψιμάλη
Γεν. Γραμματέας: Γ. Χρύσος
Ειδ. Γραμματέας: Ι. Στεφάνου
Ταμίας: Κ. Θωμάτο
Μέλη: Χ. Γώγος, Π. Κολλάρας, Μ.Κ. Λαζανάς, Α. Σκουτέλης 
Επίτιμη Πρόεδρος: 
Μ. Βιολάκη

 

2007-2008

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Αντιπρόεδρος: Β. Καψιμάλη
Γεν. Γραμματέας: Μ.Κ. Λαζανάς
Ειδ. Γραμματέας: Ι. Στεφάνου
Ταμίας: Κ. Θωμάτου
Μέλη: Μ. Λελέκης, Ν. Μαγκαφάς, Μ. Νούσιας, Α. Σκουτέλης
Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

 

2005-2006

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Αντιπρόεδρος: Ε. Μαρίνης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Βογιατζάκης
Ειδ. Γραμματέας: Β. Βιγκλής
Ταμίας: Β. Καψιμάλη
Μέλη: Μ.Κ. Λαζανάς, Μ. Λελέκης, Μ. Νούσιας, Ι. Στεφάνου
Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

2004

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Αντιπρόεδρος: Ν. Μαλισιόβας
Γεν. Γραμματέας: Β. Καψιμάλη
Ειδ. Γραμματέας: Β. Βιγκλής
Ταμίας: Ε. Μαρίνης
Μέλη: Θ. Δαρδαβέσης, Μ. Λελέκης, Μ. Νούσιας
Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

2003

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Αντιπρόεδρος: Κ. Δελίδου-Τσόγια
Γεν. Γραμματέας: Β. Κιοσσές
Ειδ. Γραμματέας: Β. Βιγκλής
Ταμίας: Ε. Μαρίνης
Μέλη: Β. Καψιμάλη, Μ. Λελέκης, Ν. Μαλισιόβας, Μ. Νούσιας
Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

2001-2002

Πρόεδρος: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Αντιπρόεδρος: Κ. Δελίδου-Τσόγια
Γεν. Γραμματέας: Β. Κιοσσές
Ειδ. Γραμματέας: Β. Βιγκλής
Ταμίας: Ε. Μαρίνης
Μέλη: Μ. Λελέκης, Ν. Μαλισιόβας, Γ. Σαρόγλου, Ε. Χωρέμη-Παπαδοπούλου
Επίτιμη Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη

1999-2000

Πρόεδρος: Ι. Κοσμίδης
Αντιπρόεδρος: Β. Κιοσσές
Γεν. Γραμματέας: Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης
Ειδ. Γραμματέας: Κ. Δελίδου-Τσόγια
Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου
Μέλη: Β. Βιγκλής, Ε. Μαρίνης, Γ. Παπαευαγγέλου, Γ. Σαρόγλου

1997-1998

Πρόεδρος: Γ. Παπαευαγγέλου
Αντιπρόεδρος: Γ. Στεργίου
Γεν. Γραμματέας: Ι. Κοσμίδης
Ειδ. Γραμματέας: Κ. Δελίδου-Τσόγια
Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου
Μέλη: Ε. Βογιατζάκης, Π. Γαργαλιάνος-Κακολύρης, Β. Κιοσσές, Γ. Λάσκαρης

1995-1996

Πρόεδρος: Γ. Παπαευαγγέλου
Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδάτος
Γεν. Γραμματέας: Ι. Κοσμίδης
Ειδ. Γραμματέας: Ι. Οικονομίδου
Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου
Μέλη: Γ. Λάσκαρης, Κ. Δελίδου-Τσόγια, Ο. Μαρσέλου, Γ. Στεργίου

1993-1994

Πρόεδρος: Γ. Παπαευαγγέλου
Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδάτος
Γεν. Γραμματέας:
 Ι. Κοσμίδης
Ειδ. Γραμματέας:
 Ι. Οικονομίδου
Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου
Μέλη:
 Μ. Βιολάκη-Παρασκευά, Κ. Δελίδου-Τσόγια, Ο. Μαρσέλου, Γ. Στεργίου

1992

Πρόεδρος: Γ. Παπαευαγγέλου
Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδάτος
Γεν. Γραμματέας: Ι. Οικονομίδου
Ειδ. Γραμματέας: Γ. Λάσκαρης
Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου
Μέλη: Μ. Βιολάκη-Παρασκευά, Ι. Κοσμίδης, Γ. Στεργίου, Κ. Δελίδου

1988-1991

Πρόεδρος: Μ. Βιολάκη-Παρασκευά
Αντιπρόεδρος: Κ. Παπαδάτος
Γεν. Γραμματέας: Γ. Παπαευαγγέλου
Ειδ. Γραμματέας: Ι. Οικονομίδου
Ταμίας: Α. Ρουμελιώτου
Μέλη: Γ. Λάσκαρης, Χ. Μουτσόπουλος, Γ. Μερίκας, Ι. Στρατηγός